News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมงานสารบรรณและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

DSC_0048

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัต ... Read More »

ประชุมหารือข้อราชการ

DSC_0024

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกอง ... Read More »

ประชุมหารือข้อราชการ

DSC_0017

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกอง ... Read More »

การเเข่งขันมวยการกุศล “ราชสีห์รวมใจ ศึกมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด”

1

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่ว ... Read More »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

DSC_0018

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดอ ... Read More »

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นางทัศนีย์ ชูเฉลิม ผู้อำนวยการกองคลัง ... Read More »