News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และประชาคมท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธวัชชัย ทองทับ ... Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรตลาดโรงเกลือ ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่ว ... Read More »

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหว ... Read More »

การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักกยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การพัฒนาครูทั้งระบบด้วยกระบวนการ PLC และ Coaching and Mentoring ระหว่างเดือนธันวาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหา ... Read More »