News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายนรินทร์ เเช่ม ... Read More »

อบจ.สระแก้ว ร่วมกับ กกต.สระแก้ว เตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว และนายก อบจ.สระแก้ว.

วันนี้ (30 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสร ... Read More »

ตรียมความพร้อมดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (29 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายนรินทร์ เเช่มช้อย ผู้อำ ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 10/2563

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายนรินทร์ เเช่มช้อย ... Read More »

ลงพื้นที่ อ.อรัญประเทศ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นายยทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังห ... Read More »

จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้

วันพุธที่​ ๒๑ ตุลาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจั ... Read More »

งานพิธีวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 38 และพิธีเทวามังคลาภิเษกพระสยามเทวาธิราชและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันอังคารที่​ ๑๓ ตุลาคม​ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก ... Read More »