News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาประชาชน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0725

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0069

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

ฝึกซ้อมกีฬาในการเเข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0047

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.ทีมนักกีฬาฟุตบอลองค์กา ... Read More »

ฝึกซ้อมกีฬาในการเเข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0020

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.ทีมนักกีฬาฟุตบอลองค ... Read More »

ฝึกซ้อมกีฬาในการเเข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0041

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.ทีมนักกีฬาฟุตบอลองค ... Read More »

ประชุมเตรียมการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0015

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมข้ารา ... Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่”

DSC_0346_resize

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »