News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอ ... Read More »

พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหา ... Read More »

ร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »

การไปเยี่ยมและร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นาย ... Read More »