News

Category Archives: ภาพ-กิจกรรม

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว ร่วมหารือ ผอ.รร.ในสังกัด เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมข้า ... Read More »

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการภายใน อบจ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางขวัญเรือน เ ... Read More »

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนรินทร์ แช ... Read More »

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนรินทร์ แช่มช้ ... Read More »

จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายใต้กิจกรรม เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส”

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจั ... Read More »

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพ่อแห่งแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ... Read More »