News

Category Archives: ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สัญญาซื้อขายครุภ ... Read More »

เรื่อง ประกาศสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม

ประกาศสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม เรื่อง การรับฟังควา ... Read More »

เรื่อง ประกาศสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม

ประกาศสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม เรื่อง การรับฟังควา ... Read More »

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ “งานวิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์วันผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ “

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมดูงาน “งานวิถีจันท์ วิถีไทย ของดีเม ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระเเก้วเเจ้งว่า ... Read More »

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว เเจ้งข ... Read More »