News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ เครื่อง  สำเ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จำนวน ๑ เครื่อง ... Read More »

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมเเซ่มอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง ในการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก็อก จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายพัดลมแบบติดผนัง จำนวน ๑๕ ตัว 

สำเนาสัญญาซื้อขายพัดลมแบบติดผนัง จำนวน ๑๕ ตัว  สำเนาสัญญาซื้ ... Read More »

เรื่อง บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเแลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทาน ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้ม ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อ ... Read More »