News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ... Read More »

เรื่อง งานเช่าเต็นท์ จำนวน ๑๕๐ หลัง และเช่าเก้าอี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) และพิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ หมายเลขทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑ คัน รวม ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรกล รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แ ... Read More »

เรื่อง สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน

สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานครในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนวัฒนานคร ... Read More »

เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น ๑๔๐ G ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ตุลาค ... Read More »