News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินตะเคียน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาปูน บ้านคลองสำอางใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ... Read More »

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว “กิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้ออ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๘” ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ ๕ จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 

สำเนาสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำเนาสัญญาจ้างบริการรัก ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ บริเวณสำนัก ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ ... Read More »

เรื่อง สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูน ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องอ่านผลทดสอบไข้เลือดออก จำนวน ๑๐๗ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องอ่านผลทดสอบไข้เลือดออก จำนวน ๑๐๗ เคร ... Read More »