News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพาย จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานงาน เครื่องปรับอากาศ แบบเเยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื่อชนิดเเขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อถังดับเพลิงเคมีเเห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เสื้อกั๊กสะท้อนเเสงพร้อมสกีน จำนวน ๓๐ ตัว เเละกรวยจราจร ขนาดสูง ๘๐ ซม. ฐานกว้าง ๔๔.๕๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  สัญญาซื้อครุภ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง

สำเนาสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ BTU จำ ... Read More »