News

Category Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง งานซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ ... Read More »

เรื่อง งานปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จฯ โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม เป็นถนนปูผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตโครงการปรับปรุงเส้นทางรับเสด็จฯ โดยทำการปรับปรุงถนนลูกรังเดิม เป็นถนนปูผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนที่ / สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว ๔๐๘๘ เข้าบ้านสระหลวง หมู่ที่ ๒๘ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒ สายบ้านสระหลวง หมู่ที่ ๒๘ เชื่อมบ้านเขาตะกรุบพัฒนา  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง งานเช่าเวทีพร้อมไฟ และเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน ในโครงการจัดงานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเกษม อำเภ ... Read More »

เรื่อง งานซ่อมสร้างและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จำนวน ๑,๒๓๙ เมตร ตามเส้นทางรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ  สำเนาสัญญาซื้ ... Read More »