News

Author Archives: jitlakha biew

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น และกรองต่างๆ รถบรรทุกหัวลาก ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๖๙ สก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กรมทหารพรานที่ ๑๒ ครบรอบปีที่ ๓๖

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) จำนวน ๑๐๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถซ่อมบำรุงถนนและปูพื้นผิวทางเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๑-๖๓๗๓ สก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องพักนักกีฬา บริเวณสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๓๐ ถัง เสื้อสะท้อนแสงพร้อมสกรีน จำนวน ๓๐ ตัว และกรวยจราจร ขนาดสูง ๘๐ ซม. ฐานกว้าง ๔๔.๕๐ ซม. จำนวน ๕๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง น ... Read More »