News

Author Archives: thawatchai boonto

เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคปซีล สายบ้านคลองกลาง-บ้านซับพลู-บ้านคลองหว้า ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด ถึงบ้านคลองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) สำหรับโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ปร ... Read More »

การแข่งขันกีฬาประชาชน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0725

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0069

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาประชาชน และเชิญชมนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

180361

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาประช ... Read More »

ฝึกซ้อมกีฬาในการเเข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑

DSC_0047

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.ทีมนักกีฬาฟุตบอลองค์กา ... Read More »