News

Author Archives: admin

เรื่อง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ รอบชิงชนะเลิศ-ชิงที่ ๓ (วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ ร ... Read More »

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ท่านวารี เทียนทอง ประธานชมรมล ... Read More »

เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอ ... Read More »

กองช่าง อบจ.สระแก้วเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กองช่าง อบจ.สระแก้ว ได้รับมอบหมายภ ... Read More »

เรื่อง โครงการก่อสร้างส้วม (รหัส สน.ศท.ส.๑๐)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »