News

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
และผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๕๖๔

* ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ต่อไปนี้

Comments are closed.