News

พิธีฌาปนกิจศพ นายอนันตชัย วันทะยา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายอนันตชัย วันทะยา (บิดาของนายฤทธิ์ศักดิ์ วันทะยา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนและงบประมาณ อบจ.สระแก้ว) พร้อมด้วย นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,หัวหน้าส่วนข้าราชการ,ข้าราชการ,และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ เมรุ วัดท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.