News

บรรยายในโครงการเยาวชนต้นแบบขับขี่อย่างปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์รับเเจ้งเหตุและสั่งการการเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติและบรรยายในโครงการเยาวชนต้นแบบขับขี่อย่างปลอดภัย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พร้อมกันนี้ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง เพื่อลดการบาดเจ็บและการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ

Comments are closed.