News

มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (สพป.สระแก้ว เขต ๑)

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (สพป.สระแก้ว เขต ๑) โดยมี ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ , นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

“ควบคุม

ลดการแพร่เชื้อ

ป้องกันตนเอง

ป้องกันคนอื่น

รับผิดชอบสังคม

รวมพลังสู้ โควิด-19”

Comments are closed.