News

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

 

  •   การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  •   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
  •   การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
  •   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  •   การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

Comments are closed.