News

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

 

  • การเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  • การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
  • การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
  • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Comments are closed.