News

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านคลองชล หมู่ที่ ๑๑ (รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์๑)  ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านคลองเจริญสุข หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านคลองชล หมู่ที่ ๑๑ (รร.ตชด.พีระยานุเคราะห์๑)  ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

Comments are closed.