News

เรื่อง สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุง รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุง รถเกรดเดอร์ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ต ๐๓๙๕ สก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สัญญาจ้างทำของจ้างซ่อมปรับปรุงรถเกรดเดอร์

Comments are closed.