News

Daily Archives: วันพุธ 24 กุมภาพันธ์ 2021

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว ร่วมหารือ ผอ.รร.ในสังกัด เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมข้า ... Read More »

นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการภายใน อบจ.สระแก้ว

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางขวัญเรือน เ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการศึกษา

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิด ... Read More »