News

Daily Archives: วันอังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2021

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง กำหนดสมัยปร ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถ ทะเบียน กข 8495 สก เเละ กข 8495 สก จำนวน 12 รายการ

สำเนาสัญญาจ้างซ่อมปรับปรุงรถ ทะเบียน กข 8495 สก เเละ กข 8495 ... Read More »