News

Daily Archives: วันพุธ 10 กุมภาพันธ์ 2021

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตอก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขนขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อใช้กับเครื่องจักรกล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »