News

Daily Archives: วันพฤหัส 4 กุมภาพันธ์ 2021

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การใช้แผนปฏิบัต ... Read More »

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนรินทร์ แช ... Read More »