News

Daily Archives: วันอังคาร 26 มกราคม 2021

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

สำเนาสัญญาขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 

สำเนาสัญญาขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  สำเนาสัญญาซื้อคอมพิ ... Read More »