News

Monthly Archives: ธันวาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเช่าเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และอาคารอเนกประสงค์

สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานอง ... Read More »

เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและถ่ายภาพในงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2020” (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2020)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดงาน“มหกรรมไม้ดอกอาเซี ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »