วัน: 18 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง งานจ้างเหมาทำป้ายแนะนำผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าที่เลือกตั้ง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อปกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ช […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศแนะนำผู้สมัคร จำนวน 1,760 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ช […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูหาเลือกตั้ง (แบบพลาสติก) จำนวน 1,780 คูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]