วัน: 17 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคา […]

เรื่อง สัญญาซื้อขายชุดกล้องวงจรปิดและชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาซื้อขายชุดกล้องวงจรปิดและชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสดพร้อมต […]