วัน: 12 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นพลาสติ๊กและตะกร้าพร้อมติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อแผงกั้นพลาสติกและตะกร้าพร้อมติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ […]

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)งานซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ […]