News

Daily Archives: วันอังคาร 10 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคูืมือกฎหมาย จำนวน 925 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผุ้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูหาเลือกตั้ง (แบบพลาสติก) จำนวน 1,466 คูหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผุ้ชนะกา ... Read More »