วัน: 9 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การประกาศใ […]

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินแ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ (แบบไวนิล โครงคร่าวไม้ยูคา) พร้อมติดตั้งบริเวณเขตพื้นที่อำเภอทุกอำเภอ จำนวน 42 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]