วัน: 3 พฤศจิกายน 2020

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ราชการขององค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ […]

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศส.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราค […]

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ บริเวณสสำนักงานองค์การบริหารสส่วนจังหวัดสระแก้ว และอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกวดราค […]

เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และอาคารอเนกประสงค์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ […]