News

Daily Archives: วันพุธ 21 ตุลาคม 2020

เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ปิดสมัยประชุ ... Read More »

ลงพื้นที่ อ.อรัญประเทศ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นายยทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังห ... Read More »

จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้

วันพุธที่​ ๒๑ ตุลาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจั ... Read More »