News

Daily Archives: วันจันทร์ 5 ตุลาคม 2020

เรื่อง สัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๘๔๙๕ สก จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้ ... Read More »