News

Daily Archives: วันพุธ 16 กันยายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถตู้บรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๐ สก จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายสมัยประช ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »