วัน: 15 กันยายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี OKI รุ่น C๓๓๑DN จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๑๖ สก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำรายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕๐ เล่่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา ถึงจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา – บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๒ สุดท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สา […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ emergency talemedicine ในรถพยาบาลขั้นสูง จำนวน ๑๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]