วัน: 10 กันยายน 2020

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ เข้าบ้านคลองวังจิก หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย […]

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย […]

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๒

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต สา […]

เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๕๐๕๖ ที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านคลองนางาม หมู่ที่ ๑- ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ ๑ 

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟฟัลท์ติกคอนกรีต สา […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่ง ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กค ๕๘๐๑ สก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมูบ้านแบบผิวดินขนาดใหญมาก ก่อสร้างที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]