วัน: 8 กันยายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]