News

Daily Archives: วันอังคาร 4 สิงหาคม 2020

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ท ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ... Read More »