News

Daily Archives: วันจันทร์ 3 สิงหาคม 2020

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะก ... Read More »

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะก ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ  สัญญาซื้อ ... Read More »

ต้อนรับข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »