News

Daily Archives: วันพฤหัส 23 กรกฎาคม 2020

เรื่อง มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลตาพระยา

วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ ... Read More »

กิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหว ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริ ... Read More »

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะก ... Read More »

เรื่อง ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลวัฒนานคร

วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. นายทรงยศ ... Read More »

เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง รับโอนข ... Read More »