News

Daily Archives: วันอังคาร 21 กรกฎาคม 2020

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะก ... Read More »

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะก ... Read More »

เรื่อง ปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ปิดสมัยประชุ ... Read More »