News

Daily Archives: วันจันทร์ 20 กรกฎาคม 2020

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิ ... Read More »

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะก ... Read More »