วัน: 14 กรกฎาคม 2020

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู […]

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู […]

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู […]

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ […]

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) รอบเดือน ม […]

เรื่อง ร่วมรับคำแนะนำในการเตรียมตัวของโรงพยาบาลในการรับการตรวจเยี่ยมโดยคณะราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทรงยศ เท […]

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รหัสพัสดุ ๔๑๗๕๕๐๐๔๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู […]