วัน: 1 กรกฎาคม 2020

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวด […]

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดและตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการท้องถิ่นสระแก้วร่วมใจกำจัดยุงลายป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ […]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กข ๔๑๘๔ สก จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ […]