News

Daily Archives: วันพฤหัส 25 มิถุนายน 2020

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระเเก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์กา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อหนังสือ ๒๒๖ รายการ จำนวน ๔๔๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »