News

Daily Archives: วันพุธ 24 มิถุนายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

    แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ปร ... Read More »