News

Daily Archives: วันพฤหัส 18 มิถุนายน 2020

เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขยายสมัยประชุมส ... Read More »