News

Daily Archives: วันจันทร์ 8 มิถุนายน 2020

เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจอทีวีติดผนังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เที่ยนทอ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อนิสสันทะเบียน กข ๕๘๐๖ สก จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ  จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »