News

Daily Archives: วันจันทร์ 1 มิถุนายน 2020

เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง การเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ ... Read More »

เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »