News

Monthly Archives: มิถุนายน 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน กค ๕๘๐๔ สก จำนวน ๑๖ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำเนาสัญญาซ ... Read More »

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายจอทีวีติดผนังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ จอ

สำเนาสัญญาซื้อขายจอทีวีติดผนังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ จอ  สำเนา ... Read More »

เรื่องข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๕๐๕๖๖ ที่บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านคลองนางาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อบ้านคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภออวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาล ตำบลตาพระยาถึงจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา – บึงตะกวน ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว(ตอนที่ ๒ สุดท้าย)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาเสริมสร้างผิวจราจร โดยการ OVER-LAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงชนบทสระแก้ว สก ๒๐๐๔ เข้าบ้านคลองวังจิก หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๖-หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว(ตอนที่ ๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่ ... Read More »