News

Daily Archives: วันศุกร์ 22 พฤษภาคม 2020

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาซื้อยางเพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ OKI รุ่น C๓๑๐DN รหัสพัสดุ ๔๘๐ ๕๕ ๐๐๑๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »