News

Daily Archives: วันอังคาร 19 พฤษภาคม 2020

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 

สำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ  สำเนาสัญญา ... Read More »

เรื่อง งานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้าง ... Read More »

เรื่อง ขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ขยายสมัยประ ... Read More »

เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เชิญชวนประช ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถกวาดขยะดูดฝุ่น ยี่ห้ออีซุซุ ทะเบียน ๘๐-๘๖๐๐ สก จำนวน ๓ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะกา ... Read More »

อบจ.สระแก้ว มอบรถพยาบาลแก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๔๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »

อบจ.สระแก้ว ส่งมอบโรงพยาบาลสนามแก่ สสจ.สระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »