News

Daily Archives: วันจันทร์ 18 พฤษภาคม 2020

เรื่อง การยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การยกเลิกประกาศ ... Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ ... Read More »

งานพระราชทานเพลิงศพ นายชาตรี จันทกิจ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด และอดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์ก ... Read More »