News

Daily Archives: วันพุธ 13 พฤษภาคม 2020

เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ... Read More »

พิธีรับพระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นา ... Read More »

สัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๗ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแข ... Read More »