News

Daily Archives: วันอังคาร 5 พฤษภาคม 2020

เรื่อง สัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพไม่น้อยกว่า ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๒ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพไม ... Read More »

ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง ... Read More »